Merkityksellisyyden tarkoitus

Emily Esfahani Smithin mielestä ihmisten kannattaa tehdä sitä mikä on merkityksellistä.

Image result for emily esfahani smith

Emily Esfahani Smith

Esfahani Smith jakaa merkityksellisyyttä luovat asiat viiteen pilariin:
1 yhteenkuuluvuus, 2 tarkoitus, 3 tarinankerronta, 4 itsensä ylittäminen ja 5 kasvu.

Yhteenkuuluvuus tarkoittaa esimerkiksi perhettä, kotiseutua ja ystäviä. Lasten saanti osoittaa onnellisuuden ja merkityksellisyyden eron, sillä se voi vähentää onnellisuutta, mutta lisää merkityksellisyyden tunnetta.

Elämän tarkoitus voi olla taiteilijan kutsumus tai arkisemmin mielekkyyden löytäminen siitä, mitä tekee. Tärkeää on, että päämäärä palvelee muitakin kuin itseä.

Tarinankerronta taas tarkoittaa sitä, miten ihminen tekee elämästään mielekkään pukemalla sen sanoiksi.

Itsensä ylittäminen voi olla uskonnollinen tai muu käänteentekevä kokemus. Astronautit palaavat usein avaruudesta muuttuneina ihmisinä, koska maapallon näkeminen on saanut heidät tajuamaan elämän haurauden kylmän ja pimeän avaruuden keskellä.

Kasvu on elämänarvojen muutosta sairauden tai muun vastoinkäymisen ansiosta.

Mikä on merkityksellisyyden tarkoitus?

”Teet sitten mitä tahansa, jos teet sen oikein hyvin, nostat sen toiselle tasolle. Silloin elät kuin olisit oman elämäsi käsityöläinen”, Esfahani Smith sanoo.

”Aina, kun teet jotain ylpeydellä ja rakkaudella, annat itsestäsi jotain maailmalle. Siitä merkityksellisyys syntyy.”

Emily Esfahani Smith

30-vuotias yhdysvaltalainen kirjailija ja toimittaja. Syntyi Sveitsissä, vietti nuoruutensa Kanadassa ja asuu nyt miehensä kanssa Washingtonissa.

Kirjoittanut muun muassa Wall Street Journaliin, New York Timesiin, The Atlanticiin ja The New Criterioniin.

Merkityksellisyyden voima (The Power of Meaning: Crafting a Life That Matters) on ensimmäinen suomennettu Esfahani Smithin kirja.

Saska Saarikoski haastatteli kirjailija Emily Esfahani Smithin onnesta ja merkityksellisyydestä. Julkaistu Helsingin Sanomissa 8.10.2018.

Koko haastattelu: https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005855773.html

Suomalaiset startupit Lontoossa 1968

Suomalainen startup-toiminta alkoi ennen muita jo 50 vuotta sitten, kun Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta puheenjohtajanaan Lauri Noreila vei Finnpartnerilla suomalaisyritykset Lontooseen keikalle.

Finnfocus aloitti hyvin Lontoossa


Julkaistu: 

LONTOO, 7.10.1968 (OLLI KIVINEN)

 

Taustana Tower esittelivät englantilaismannekiinit suomalaista vapaa-ajan muotia Finnpartnerin kannella: Lois James (vas.), Ann Milling, Ann Skevington ja Pamela Lovelock.

KAIKKI Englannin ilmaston mahdottomuutta koskevat puheet häpeään jättänyt lämmin auringonpaiste auttoi maanantaina Finnfocus-messujen ensimmäistä päivää.

Iltaan mennessä saattoivat sekä järjestäjät että ulkopuoliset todeta, että ainakin alkuunpääsy sujui erinomaisesti.

Ensimmäiseen päivään sisältyi luonnollisesti kokolailla improvisointia ja lieviä vaikeuksiakin, mutta tärkeimpien kohtien arvostelu osoittautui myönteiseksi; tyylikkäässä näyttelyssä riitti kävijöitä.

Maanantain varsinainen kohokohta oli Lontoon Cityn ylipormestarin Sir Gilbert Inglefieldin käynti Tower-sillan alapuolelle ankkuroidussa m/s Finnpartnerissa.

Lähde: Helsingin Sanomat 8.10.2018

Huippusuoritus

Miten yksilö pääsee huippusuoritukseen?

Nordic Business Forumissa HINTSA Performance -valmennusyhtiön innovaatiojohtaja James Hewitt luennoi yksilön huippusuorituksesta.

Brittiläinen Hewitt, entinen kilpapyöräilijä, on tutkinut sitä, miten ihmiset pystyvät suoriutumaan korkealla tasolla mahdollisimman pitkäjaksoisesti.

Hewittin viesti on yksinkertainen: huippu-urheiluun ja tietotyöhön pätevät samat säännöt. Huippu-urheilija tarvitsee lepoa ja palautumista tasapainottamaan suoritusta. Sama pätee tietotyöläiseen.

”Emme voi aina pyöriä täydellä teholla. Nykyisillä työtavoilla ihmisten kyvyt eivät pääse täysiin oikeuksiinsa. Emme koskaan lepää. Keskitymme vain harvoin”, Hewitt sanoi.

Hänen mukaansa ihmisten pitäisi seurata työnteossa omaa rytmiään, joka koostuu huipusta, laskusta ja jälleennoususta.

Työpäivä pitäisi rakentaa niin, että huipun aikana voi tehdä luovuutta ja keskittymistä vaativaa työtä. Se voi tarkoittaa esimerkiksi 25 minuutin jaksoja, joiden aikana ei salli keskeytyksiä. Joka aamua ei tarvitse aloittaa lukemalla sähköposteja ja selaamalla sosiaalista mediaa.

Laskun aikana voi levätä, pohdiskella ja käydä vaikka kävelyllä ulkona. Jälleennousun aikana ehtii hoitaa alta pois rutiininomaiset askareet.

Työpäivästä pitäisi rakentaa itselleen hyvältä tuntuva päivä näiden kolmen vaiheen ympärille. Loistavalta tuntuu esimerkiksi päivä, joka alkaa jälleennousulla Hesarin ja aamukahvin kanssa. Tämän jälkeen seuraa aivan varmasti huipputehokas innovaatiohetki, jonka jälkeen voikin lasketella hyvillä mielin rutiinihommiin.

Kokeile.

 

 

 

Lähteet:

Helsingin Sanomat, 28.9.2018

James Hewitt, Hintsa Performance

MyData 2018 – seminaari ja MyData-julistus

 

 

MyData2018-seminaarissa Helsingissä esiteltiin henkilökohtaisten tietojen (datan) käsittelyä, haasteita ja mahdollisuuksia. Seminaarin järjesti MyData-verkosto, jonka edistää jokaisen ihmisen oikeutta hallinnoida omaa itseään koskevaa dataa: tietää mihin sitä on tallennettu, mihin sitä käytetään, kellä on siihen pääsyoikeus ja että ihmisellä on myös oikeus siirtää itseensä liittyvää dataa sähköisten palveluiden välillä. MyData-verkosto on kansainvälinen verkosto ja se edistää yksilön oikeuksia omaan dataansa eri tasoilla. MyData-verkosto on järjestäytymässä omaksi järjestöksi ja ilmeisesti järjestön virallinen sijaintipaikka tulee olemaan Suomessa.

MyData julistus

MyData-verkosto julkisti tänä vuonna myös MyData julistuksen (the MyData Declaration), jossa täsmennetään mihin MyDatan käsittely perustuu ja mihin tähdätään. Pääajatukset julistuksessa ovat: luottamuksen synnyttäminen, ihmisen oikeus hallita dataansa ja datan käytön hyödyn jakaminen reilusti organisaatioiden, ihmisten ja yhteiskunnan välillä. MyData-verkosto toivoo myös mahdollisimman monen yksityisen henkilön ja organisaation käyvän allekirjoittamassa julistuksen.

MyData-julistus löytyy osoitteesta https://mydata.org/declaration/.

Data oikeudet

MyData2018-tapahtumassa yksi näkökulma henkilökohtaiseen dataan oli jokaisen ihmisen oikeuksia dataan ja mitä sillä käytännössä tarkoitetaan. Siis periaatteessa jokaisella ihmisellä pitää olla oikeus hallinnoida hänestä tallennettua, omaan henkilöönsä liittyvää dataa ja määritellä keillä on tähän dataan pääsyoikeus ja mihin tätä dataa saa käyttää. Tähän on pyritty mm. tietosuojadirektiivillä. Asia ei ole kuitenkaan aivan mustavalkoinen ja alla muutama poiminta seminaarissa aiheesta nousseista kysymyksistä.

Yksilön etu vastaan yleinen etu?

Ihmisellä on siis oikeus päättää sulkea omaan henkilöönsä liittyvän datan käsittely- ja katseluoikeus. Tämä on selvä mutta tähän liittyy kysymys tai ristiriita ihmisen henkilökohtaisen ja yleisen edun välillä. Esimerkiksi miten pitäisi toimia hätätilanteissa, joissa laajemman ihmisjoukon suojaaminen edellyttää pääsyn yhteen ihmiseen liittyvään dataan? Jos ihminen on kieltänyt ulkopuolisilta pääsyn omaan dataan, niin pitäisikö viranomaisella tai jollakin muulla taholla olla oikeus päästä esimerkiksi henkilön rokotetietoihin, koulutustietotoon, taloustietoon tai olinpaikkatietoihin? Ongelma on aika teoreettinen mutta periaatteellisella tasolla pelisäännöt pitäisi pystyä luomaan.

Ristiriita voi nousta myös yksilön ja yritysten välille. Jos ihminen on ostanut tuotteen, jossa osoittautuu vaaralliseksi luokiteltu virhe. Ostosta on jäänyt dataa yrityksen tietokantoihin mutta ihminen kieltänyt pääsyn siihen. Tuotteen valmistanut tai myynyt yritys haluaa tiedottaa kaikille tuotteen ostaneille asiasta mutta henkilö on kieltänyt yritykseltä pääsyn hänen henkilökohtaiseen dataan. Kuinka yritys voi varoittaa henkilöä tällaisissa tilanteissa? Ajaako potentiaalinen vaaratilanne yksilön henkilökohtaisen edun edelle? Jos ajaa, niin kuinka määritellään missä menee raja jolloin yksilön suojan voi kumota?

Taloudellisen hyödyn jakaminen?

Keskustelussa datan omistajuudesta korostuu usein myös datan taloudellisen hyödyn kerääntyminen isoille yrityksille. Tällöin keskiössä ei olekaan yhtä ihmistä koskeva data vaan ryhmätaso. Ihmisiä profiloidaan henkilökohtaisen tietojen perusteella eri ihmisryhmiin kuuluvaksi ja tätä tietoa käytetään pääosin kaupallisiin tarkoituksiin.  Yksittäinen ihminen siis tuottaa dataa, mutta onko yrityksillä oikeus myydä dataa ja kerätä sen datan myynnistä voittoja? Google, Facebook tai Über myyvät ihmistä keräämänsä datan ja tekevät myynnillä valtavia voittoja.  Eikö silloin olisi kohtuullista, että myös datan tuottavat tahot eli yksittäinen henkilö saisi tästä datasta myös taloudellista hyötyä? Onko Googlen sähköpostin tai halvan taksin käyttö riittävä korvaus henkilökohtaisen datan luovuttamisesta? Pitäisikö ihmisillä olla oikeus myös kieltäytyä datan luovuttamisesta palveluiden käytössä ja olla mahdollisuus vastaavaan maksulliseen palveluun?

Kellä oikeus korjata virheellinen tieto?

Vuorostaan kuinka voidaan varmistaa persoonaan liittyvä datan oikeellisuus?  Tietosuojadirektiivi antaa ihmiselle oikeuden saada tietää mitä hänestä on tallennettu, mutta miten menetellään, jos data osoittautuukin virheelliseksi?  Esimerkiksi lääkäri on kirjoittanut virheellistä tietoa henkilön potilaskertomukseen, niin kuinka ihminen voi korjata virheellisen datan?  Samoin millä perusteella ihmisellä on oikeus pyytää oman persoonaan liittyvän datan korjaamista?  Painaako lääkärin sana enemmän kuin asiakkaan?

 

Lisätietoja MyDatasta

Lisätietoja MyData2018-seminaarista.https://mydata2018.org/

MyData-selvitys http://okffi.github.io/mydata/fi_2018.html

Hintsa @ Davos 2018

Global visibility for braintraining

Hintsa, global innovator in wellbeing coaching, taps high visibility to the leader’s wellbeing issue at Davos 2018.

It seems the world is getting more fragmented, politically, economically, and socially. This year, the World Economic Forum gathers global leaders to its annual meeting in Davos, to develop a shared understanding of what it means to shape a better future in our fractured world. Hintsa team has been invited to lead a session to discuss whether a wellbeing focus could be part of the solution.

Jester says that it will no longer be the monopoly of Lewis Hamilton and other top athletes to enjoy braintraining for high performance, but business leaders globally are also finding braintraining as an integral module of high performance.

Human high performance is balanced wellbeing in the mind, belly and feet.

Enjoy the great article below by James Hewitt, Hintsa. Continue reading “Hintsa @ Davos 2018”

Valmentaja kuuntelee

Helsingin Sanomien Heidi Väärämäki haastatteli oikeussaliviestinnän dosentti Tuula-Riitta Välikoskea aiheesta, joka on valmentajan keskeisin työkalu – kuuntelu. Ohessa artikkelista kootut ohjeet hyvään kuunteluun.

Oikeussaliviestinnän dosentti Tuula-Riitta Välikoski kertoo, kuinka tulla hyväksi kuuntelijaksi:

Laita oma ego sivuun

Välikosken mukaan hyvä kuuntelija malttaa laittaa oman egonsa sivuun kuuntelemisen ajaksi.

”Kuuntele loppuun asti, mieti hetki ja vastaa vasta sitten. Hyvä kuuntelija tavoittaa puhujan ydinsanoman, vaikka puhe olisi hidasta tai epäjohdonmukaista.”

Ole vilpitön

Aina kannattaa pyrkiä kuuntelemaan toista vilpittömästi. Vilpittömyys ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin sinisilmäisyys. Hyvä kuuntelija tekee itsenäisiä päätelmiä ja havaitsee vaikutuspyrkimykset. Tämäkin onnistuu paremmin, kun aidosti keskittyy kuuntelemaan.

Ole läsnä

Hyvä kuuntelija pystyy poimimaan toisen puheesta olennaiset asiat ja samalla osoittamaan, että kuuntelee. Tämä voi tarkoittaa pientä nyökyttelyä ja katsekontaktia tai kosketusta olkapäälle. Hyvä kuuntelija rekisteröi sanojen lisäksi non-verbaaliset viestit eli kehon liikkeet, äänen sävyt, tauot ja katseet. Ne laajentavat puheen merkitystä.

Heidi Väärämäki HS
Julkaistu: 15.1. 10:35

Coach – paint the road

The role model

“So I first heard about him when he was in college in Arizona,” Nowitzki was saying last week as he stepped outside the Mavericks weight room into a quiet hallway. “We had tons of people here (with the Mavericks) who said, ‘Have you watched this Finnish kid?’ And I said, ‘No, I haven’t heard of him.’ And I watched a half somewhere on the road. I was surprised how well he moves at that size, how easy he shoots it. He’s way more athletic than you think. I really liked what I saw.

“And then he has come to this level and there seems to be no issues for him. His game seems to mesh fantastic. A lot of times early in my career, teams switched my pick-and-rolls. He seems to roll down on little guys and uses his shoulder and jumps over them. He really has made teams already stop switching. If he keeps going at this rate, he’s going to be a great, great player.”

By now, Nowitzki knows the drill. A tall European player with shooting ability ascends, and he’s immediately labeled the “Next Dirk.” Never mind that Nowitzki cites Detlef Schrempf and Toni Kukoc as role models for himself.

Even at a mere 20 years old, Markkanen knows any comparisons to Nowitzki are silly.

“There will never be another Dirk,” Markkanen said.

This is undeniably true. And yet Dettmann, who is quick to point out he served as Germany’s national team coach while Nowitzki’s longtime mentor, Holger Geschwindner, worked with Nowitzki individually, can’t help but see some similarities.

The drive. The single-minded focus. The ability to accept coaching and want to get better.

“I think you can see similarities. And I’m pretty sure in the future, it will get closer,” Dettmann said. “I think Lauri will develop his shooting ability. What’s missing from his game that Dirk has, I think he can develop, like his turnaround jumper from the post or midpost. Lauri has the ability to put the ball on the floor. And he’s an excellent passer. I don’t think he gets enough out of this skill yet.

“He’s more advanced than Dirk was at this age. This is nothing against Dirk. That’s how it has to be in this business. Players have to be better than the last generation. The development of the game and the coaching is 20 years ahead.”

‘Good genetics’

Dettmann’s association with the Markkanens predates Lauri by almost 20 years.

In 1985, Dettmann recruited Lauri’s father, Pekka, to move from his small hometown of Jyvaskyla and play for Dettmann’s Finnish club team in Helsinki, a rarity at the time. Young Finnish athletes made such moves for hockey, but not basketball.

A year later, Finland started a women’s national program. Lauri’s mother, the 5-foot-10 Riikka, joined.

Pekka moved on to average 6.9 points for coach Roy Williams in a 30-5 1989-90 season at Kansas and played professionally for several years overseas. When Lauri was born in 1997, Dettmann started his six-year stint as the German national coach but kept tabs on Lauri.

“I kind of knew there were some good genetics behind him,” Dettmann said, laughing.

Lauri, living in Jyvaskyla, would attend camps in Helsinki but, according to Dettmann, invariably would get sick and have to leave early.

“But we stayed with him because we saw his talent,” Dettmann said. “We knew he had the raw material, but he had to get the right type of practice.”

The big move happened in 2014. Dettmann, with others including Hanno Mottola, the first Finn to make the NBA, had opened the Helsinki Basketball Academy. With Lauri’s parents’ blessing, Dettmann asked Pekka for the best restaurant in Jyvaskyla and brought his pitch to Lauri with his appetite.

“I looked him in the eyes and said, ‘Lauri, now you have to make the biggest decision of your life. You have to move and get to Helsinki. We have to get you going and practicing,’” Dettmann said.

With his mother taking a yearlong leave of absence from her job to join him, Lauri moved.

‘The goal is to be great’

In Finland, students have the option to finish high school in three or four years. Until his move to Helsinki, Lauri moved on the four-year path. But one day, he came to Dettmann in the gym.

“He said, ‘I’ve decided I’ll do the three years.’ And I said, ‘OK, now we got the guy with a mission. Now we’re rolling,’” Dettmann said. “We got him in the environment with the right training. Of course he had the base.”

Again, Dettmann is quick to credit Mottola and fellow instructors like Antti Koskelainen, along with personal strength trainers, for the daily hands-on work they did with Markkanen. But Dettmann carried an ace.

“Most players who are very talented don’t fully understand their talent and potential, at least the Finnish players,” he said. “The advantage I had with Lauri is as a coach, you have to paint the road. And I could always paint the road that I saw Dirk travel.”

Dettmann did so more by experience than direct references. Dettmann had watched how Geschwindner had worked with Nowitzki, refining rather than rushing, pushing but with patience.

“Geschwindner was always kind of saying, ‘We take time. We work and you will keep on developing. The goal is not to be good when you’re 22. The goal is to be great when you’re 27,’” Dettmann said. “That for me was the perfect role model for me and Lauri. Don’t try to squeeze everything out early. If you let him develop and work with him patiently, you will get more out of your asset.”

Along these lines, Dettmann credited the Bulls — “And I don’t have to say this,” he added — for how they have worked with Markkanen. Associate head coach Jim Boylen traveled to Finland to watch the preliminary rounds of EuroBasket, and coach Fred Hoiberg has talked publicly about not overwhelming the rookie.

Not that Markkanen ever has appeared so. He consistently has displayed fearlessness in big moments, no matter his performance to that point. He called playing for the first time on the grand stage that is Madison Square Garden “fun.” He scored a season-high 33 points and nonchalantly described his monster dunk over Enes Kanter as “just reading the game.”

“You talk to Lauri and he answers short. You don’t get many headlines,” Dettmann said. “But he’s always listening.

“And after this October day in 2014 when he said he would finish (high) school in three years, I had no doubt about where he would wind up. I knew he was on a mission. And he was coachable. He wants to get better.”

So did Nowitzki, who hasn’t seen Dettmann since running into him at a hotel during the 2011 EuroBasket. By then, Dettmann had moved on to coach Finland.

“We talked about old times,” Nowitzki said. “We had some great success. I’m happy he was my coach. He was very much into the mental aspect of the game, probably before that became more popular. I thought he always found a good mix of keeping it loose and being tough when he needed to be.”

Nowitzki answers quickly when asked if it’s a blessing or curse to have every new, tall European who can shoot compared to him.

“It’s an honor to have made it in this league, to have carved out a little space for myself,” he said. “But you know I always like to say that there were other tall Europeans who could shoot before. Schrempf was obviously one of my guys I loved watching. He was a big guy who could step out. Or Kukoc was another guy who paved the way for me.”

Markkanen says he didn’t watch much NBA while growing up in Finland because of the time difference and he was too busy working on his own game. Earlier this season, he did drop his guard enough to admit the thrill of guarding LeBron James. And he’ll admit to streaming YouTube videos of Nowitzki highlights while still in Finland.

Dettmann didn’t mention Nowitzki often to Markkanen, both men say. It’s better that way. The example says enough.

“It’s an honor for me to be compared to him,” Markkanen said. “But I’m just trying to be my own player.”

He’s off to a good start.

Article in Chicago Tribune 11.1.2018 by

kcjohnson@chicagotribune.com

Twitter @kcjhoop

 

http://www.chicagotribune.com/sports/basketball/bulls/ct-spt-bulls-lauri-markkanen-dirk-nowitzki-20180111-story.html

TIEKEn hallitus 2018

TIEKE

Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry on vaikuttaja, verkottaja ja vauhdittaja digitaalisen osaamisen kehittämisen ja digitaalisten toimintaprosessien edistämisen alueilla.

 

Syyskokous valitsi TIEKElle uuden hallituksen

TIEKEn uusi hallitus valittiin syyskokouksessa. Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Lakaniemi.

Ilkka Lakaniemi on yksi maamme johtavia asiantuntijoita digitalisaation vaikutuksista taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. Hän toimii myös useissa kansainvälisissä tehtävissä uuden teknologian ja uusien liiketoimintojen asiantuntijana.

Lakaniemi on tutkimusjohtaja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Tiedon ja Innovaatioiden tutkimuskeskuksessa (CKIR) ja Keskuskauppakamarin digitaalisen talouden johtava asiantuntija.

Ilkka Lakaniemi
Kuva: Roni Rekomaa, Lehtikuva

Uusina jäseninä hallituksessa aloittavat Tuija Aalto Ylestä, Johannes Mikkonen Demoksesta, Vikki Noreila Executivejesteristä ja Mikko Pulkkinen Microsoftilta.

Hallituksessa jatkavat Virpi Einola-Pekkinen Valtiovarainministeriöstä, Anne Karjalainen JHL ry / JHL-opistosta, Ville MeloniForum Virium Helsingistä ja Kari Natunen CGI:ltä.

Hallituksen jäsenet edustavat monipuolisesti TIEKEn toimintakenttää ja ovat laaja-alaisesti verkostoituneita, mikä tukee TIEKEn toiminnan uudistumista ja vaikuttavuutta.

TIEKEn syyskokous pidettiin 28.11.2017 Korjaamolla Ytyä-tapahtuman yhteydessä.

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry on vaikuttaja, verkottaja ja vauhdittaja digitaalisen osaamisen kehittämisen ja digitaalisten toimintaprosessien edistämisen alueilla.

TIEKEn toiminnan tavoitteena on, että Suomi on kilpailukykyinen, uudistuva ja ihmisläheinen yhteiskunta, jossa organisaatiot ja yksilöt hyödyntävät digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet.

Vaikuttajana TIEKE toimii osaavan ja yhteentoimivan yhteiskunnan rakentajana ja keskustelujen herättäjänä. Verkottajana TIEKE toimii kohtaamispaikkana ja verkostojen luojana. Vauhdittajana TIEKE toimii kehittämiskohteiden tunnistajana ja solmukohtien aukaisijana.

TIEKE, lehdistötiedote 11.12.2017