MyData 2018 – seminaari ja MyData-julistus

 

 

MyData2018-seminaarissa Helsingissä esiteltiin henkilökohtaisten tietojen (datan) käsittelyä, haasteita ja mahdollisuuksia. Seminaarin järjesti MyData-verkosto, jonka edistää jokaisen ihmisen oikeutta hallinnoida omaa itseään koskevaa dataa: tietää mihin sitä on tallennettu, mihin sitä käytetään, kellä on siihen pääsyoikeus ja että ihmisellä on myös oikeus siirtää itseensä liittyvää dataa sähköisten palveluiden välillä. MyData-verkosto on kansainvälinen verkosto ja se edistää yksilön oikeuksia omaan dataansa eri tasoilla. MyData-verkosto on järjestäytymässä omaksi järjestöksi ja ilmeisesti järjestön virallinen sijaintipaikka tulee olemaan Suomessa.

MyData julistus

MyData-verkosto julkisti tänä vuonna myös MyData julistuksen (the MyData Declaration), jossa täsmennetään mihin MyDatan käsittely perustuu ja mihin tähdätään. Pääajatukset julistuksessa ovat: luottamuksen synnyttäminen, ihmisen oikeus hallita dataansa ja datan käytön hyödyn jakaminen reilusti organisaatioiden, ihmisten ja yhteiskunnan välillä. MyData-verkosto toivoo myös mahdollisimman monen yksityisen henkilön ja organisaation käyvän allekirjoittamassa julistuksen.

MyData-julistus löytyy osoitteesta https://mydata.org/declaration/.

Data oikeudet

MyData2018-tapahtumassa yksi näkökulma henkilökohtaiseen dataan oli jokaisen ihmisen oikeuksia dataan ja mitä sillä käytännössä tarkoitetaan. Siis periaatteessa jokaisella ihmisellä pitää olla oikeus hallinnoida hänestä tallennettua, omaan henkilöönsä liittyvää dataa ja määritellä keillä on tähän dataan pääsyoikeus ja mihin tätä dataa saa käyttää. Tähän on pyritty mm. tietosuojadirektiivillä. Asia ei ole kuitenkaan aivan mustavalkoinen ja alla muutama poiminta seminaarissa aiheesta nousseista kysymyksistä.

Yksilön etu vastaan yleinen etu?

Ihmisellä on siis oikeus päättää sulkea omaan henkilöönsä liittyvän datan käsittely- ja katseluoikeus. Tämä on selvä mutta tähän liittyy kysymys tai ristiriita ihmisen henkilökohtaisen ja yleisen edun välillä. Esimerkiksi miten pitäisi toimia hätätilanteissa, joissa laajemman ihmisjoukon suojaaminen edellyttää pääsyn yhteen ihmiseen liittyvään dataan? Jos ihminen on kieltänyt ulkopuolisilta pääsyn omaan dataan, niin pitäisikö viranomaisella tai jollakin muulla taholla olla oikeus päästä esimerkiksi henkilön rokotetietoihin, koulutustietotoon, taloustietoon tai olinpaikkatietoihin? Ongelma on aika teoreettinen mutta periaatteellisella tasolla pelisäännöt pitäisi pystyä luomaan.

Ristiriita voi nousta myös yksilön ja yritysten välille. Jos ihminen on ostanut tuotteen, jossa osoittautuu vaaralliseksi luokiteltu virhe. Ostosta on jäänyt dataa yrityksen tietokantoihin mutta ihminen kieltänyt pääsyn siihen. Tuotteen valmistanut tai myynyt yritys haluaa tiedottaa kaikille tuotteen ostaneille asiasta mutta henkilö on kieltänyt yritykseltä pääsyn hänen henkilökohtaiseen dataan. Kuinka yritys voi varoittaa henkilöä tällaisissa tilanteissa? Ajaako potentiaalinen vaaratilanne yksilön henkilökohtaisen edun edelle? Jos ajaa, niin kuinka määritellään missä menee raja jolloin yksilön suojan voi kumota?

Taloudellisen hyödyn jakaminen?

Keskustelussa datan omistajuudesta korostuu usein myös datan taloudellisen hyödyn kerääntyminen isoille yrityksille. Tällöin keskiössä ei olekaan yhtä ihmistä koskeva data vaan ryhmätaso. Ihmisiä profiloidaan henkilökohtaisen tietojen perusteella eri ihmisryhmiin kuuluvaksi ja tätä tietoa käytetään pääosin kaupallisiin tarkoituksiin.  Yksittäinen ihminen siis tuottaa dataa, mutta onko yrityksillä oikeus myydä dataa ja kerätä sen datan myynnistä voittoja? Google, Facebook tai Über myyvät ihmistä keräämänsä datan ja tekevät myynnillä valtavia voittoja.  Eikö silloin olisi kohtuullista, että myös datan tuottavat tahot eli yksittäinen henkilö saisi tästä datasta myös taloudellista hyötyä? Onko Googlen sähköpostin tai halvan taksin käyttö riittävä korvaus henkilökohtaisen datan luovuttamisesta? Pitäisikö ihmisillä olla oikeus myös kieltäytyä datan luovuttamisesta palveluiden käytössä ja olla mahdollisuus vastaavaan maksulliseen palveluun?

Kellä oikeus korjata virheellinen tieto?

Vuorostaan kuinka voidaan varmistaa persoonaan liittyvä datan oikeellisuus?  Tietosuojadirektiivi antaa ihmiselle oikeuden saada tietää mitä hänestä on tallennettu, mutta miten menetellään, jos data osoittautuukin virheelliseksi?  Esimerkiksi lääkäri on kirjoittanut virheellistä tietoa henkilön potilaskertomukseen, niin kuinka ihminen voi korjata virheellisen datan?  Samoin millä perusteella ihmisellä on oikeus pyytää oman persoonaan liittyvän datan korjaamista?  Painaako lääkärin sana enemmän kuin asiakkaan?

 

Lisätietoja MyDatasta

Lisätietoja MyData2018-seminaarista.https://mydata2018.org/

MyData-selvitys http://okffi.github.io/mydata/fi_2018.html

Hintsa @ Davos 2018

Global visibility for braintraining

Hintsa, global innovator in wellbeing coaching, taps high visibility to the leader’s wellbeing issue at Davos 2018.

It seems the world is getting more fragmented, politically, economically, and socially. This year, the World Economic Forum gathers global leaders to its annual meeting in Davos, to develop a shared understanding of what it means to shape a better future in our fractured world. Hintsa team has been invited to lead a session to discuss whether a wellbeing focus could be part of the solution.

Jester says that it will no longer be the monopoly of Lewis Hamilton and other top athletes to enjoy braintraining for high performance, but business leaders globally are also finding braintraining as an integral module of high performance.

Human high performance is balanced wellbeing in the mind, belly and feet.

Enjoy the great article below by James Hewitt, Hintsa. Continue reading “Hintsa @ Davos 2018”

Valmentaja kuuntelee

Helsingin Sanomien Heidi Väärämäki haastatteli oikeussaliviestinnän dosentti Tuula-Riitta Välikoskea aiheesta, joka on valmentajan keskeisin työkalu – kuuntelu. Ohessa artikkelista kootut ohjeet hyvään kuunteluun.

Oikeussaliviestinnän dosentti Tuula-Riitta Välikoski kertoo, kuinka tulla hyväksi kuuntelijaksi:

Laita oma ego sivuun

Välikosken mukaan hyvä kuuntelija malttaa laittaa oman egonsa sivuun kuuntelemisen ajaksi.

”Kuuntele loppuun asti, mieti hetki ja vastaa vasta sitten. Hyvä kuuntelija tavoittaa puhujan ydinsanoman, vaikka puhe olisi hidasta tai epäjohdonmukaista.”

Ole vilpitön

Aina kannattaa pyrkiä kuuntelemaan toista vilpittömästi. Vilpittömyys ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin sinisilmäisyys. Hyvä kuuntelija tekee itsenäisiä päätelmiä ja havaitsee vaikutuspyrkimykset. Tämäkin onnistuu paremmin, kun aidosti keskittyy kuuntelemaan.

Ole läsnä

Hyvä kuuntelija pystyy poimimaan toisen puheesta olennaiset asiat ja samalla osoittamaan, että kuuntelee. Tämä voi tarkoittaa pientä nyökyttelyä ja katsekontaktia tai kosketusta olkapäälle. Hyvä kuuntelija rekisteröi sanojen lisäksi non-verbaaliset viestit eli kehon liikkeet, äänen sävyt, tauot ja katseet. Ne laajentavat puheen merkitystä.

Heidi Väärämäki HS
Julkaistu: 15.1. 10:35

Coach – paint the road

The role model

“So I first heard about him when he was in college in Arizona,” Nowitzki was saying last week as he stepped outside the Mavericks weight room into a quiet hallway. “We had tons of people here (with the Mavericks) who said, ‘Have you watched this Finnish kid?’ And I said, ‘No, I haven’t heard of him.’ And I watched a half somewhere on the road. I was surprised how well he moves at that size, how easy he shoots it. He’s way more athletic than you think. I really liked what I saw.

“And then he has come to this level and there seems to be no issues for him. His game seems to mesh fantastic. A lot of times early in my career, teams switched my pick-and-rolls. He seems to roll down on little guys and uses his shoulder and jumps over them. He really has made teams already stop switching. If he keeps going at this rate, he’s going to be a great, great player.”

By now, Nowitzki knows the drill. A tall European player with shooting ability ascends, and he’s immediately labeled the “Next Dirk.” Never mind that Nowitzki cites Detlef Schrempf and Toni Kukoc as role models for himself.

Even at a mere 20 years old, Markkanen knows any comparisons to Nowitzki are silly.

“There will never be another Dirk,” Markkanen said.

This is undeniably true. And yet Dettmann, who is quick to point out he served as Germany’s national team coach while Nowitzki’s longtime mentor, Holger Geschwindner, worked with Nowitzki individually, can’t help but see some similarities.

The drive. The single-minded focus. The ability to accept coaching and want to get better.

“I think you can see similarities. And I’m pretty sure in the future, it will get closer,” Dettmann said. “I think Lauri will develop his shooting ability. What’s missing from his game that Dirk has, I think he can develop, like his turnaround jumper from the post or midpost. Lauri has the ability to put the ball on the floor. And he’s an excellent passer. I don’t think he gets enough out of this skill yet.

“He’s more advanced than Dirk was at this age. This is nothing against Dirk. That’s how it has to be in this business. Players have to be better than the last generation. The development of the game and the coaching is 20 years ahead.”

‘Good genetics’

Dettmann’s association with the Markkanens predates Lauri by almost 20 years.

In 1985, Dettmann recruited Lauri’s father, Pekka, to move from his small hometown of Jyvaskyla and play for Dettmann’s Finnish club team in Helsinki, a rarity at the time. Young Finnish athletes made such moves for hockey, but not basketball.

A year later, Finland started a women’s national program. Lauri’s mother, the 5-foot-10 Riikka, joined.

Pekka moved on to average 6.9 points for coach Roy Williams in a 30-5 1989-90 season at Kansas and played professionally for several years overseas. When Lauri was born in 1997, Dettmann started his six-year stint as the German national coach but kept tabs on Lauri.

“I kind of knew there were some good genetics behind him,” Dettmann said, laughing.

Lauri, living in Jyvaskyla, would attend camps in Helsinki but, according to Dettmann, invariably would get sick and have to leave early.

“But we stayed with him because we saw his talent,” Dettmann said. “We knew he had the raw material, but he had to get the right type of practice.”

The big move happened in 2014. Dettmann, with others including Hanno Mottola, the first Finn to make the NBA, had opened the Helsinki Basketball Academy. With Lauri’s parents’ blessing, Dettmann asked Pekka for the best restaurant in Jyvaskyla and brought his pitch to Lauri with his appetite.

“I looked him in the eyes and said, ‘Lauri, now you have to make the biggest decision of your life. You have to move and get to Helsinki. We have to get you going and practicing,’” Dettmann said.

With his mother taking a yearlong leave of absence from her job to join him, Lauri moved.

‘The goal is to be great’

In Finland, students have the option to finish high school in three or four years. Until his move to Helsinki, Lauri moved on the four-year path. But one day, he came to Dettmann in the gym.

“He said, ‘I’ve decided I’ll do the three years.’ And I said, ‘OK, now we got the guy with a mission. Now we’re rolling,’” Dettmann said. “We got him in the environment with the right training. Of course he had the base.”

Again, Dettmann is quick to credit Mottola and fellow instructors like Antti Koskelainen, along with personal strength trainers, for the daily hands-on work they did with Markkanen. But Dettmann carried an ace.

“Most players who are very talented don’t fully understand their talent and potential, at least the Finnish players,” he said. “The advantage I had with Lauri is as a coach, you have to paint the road. And I could always paint the road that I saw Dirk travel.”

Dettmann did so more by experience than direct references. Dettmann had watched how Geschwindner had worked with Nowitzki, refining rather than rushing, pushing but with patience.

“Geschwindner was always kind of saying, ‘We take time. We work and you will keep on developing. The goal is not to be good when you’re 22. The goal is to be great when you’re 27,’” Dettmann said. “That for me was the perfect role model for me and Lauri. Don’t try to squeeze everything out early. If you let him develop and work with him patiently, you will get more out of your asset.”

Along these lines, Dettmann credited the Bulls — “And I don’t have to say this,” he added — for how they have worked with Markkanen. Associate head coach Jim Boylen traveled to Finland to watch the preliminary rounds of EuroBasket, and coach Fred Hoiberg has talked publicly about not overwhelming the rookie.

Not that Markkanen ever has appeared so. He consistently has displayed fearlessness in big moments, no matter his performance to that point. He called playing for the first time on the grand stage that is Madison Square Garden “fun.” He scored a season-high 33 points and nonchalantly described his monster dunk over Enes Kanter as “just reading the game.”

“You talk to Lauri and he answers short. You don’t get many headlines,” Dettmann said. “But he’s always listening.

“And after this October day in 2014 when he said he would finish (high) school in three years, I had no doubt about where he would wind up. I knew he was on a mission. And he was coachable. He wants to get better.”

So did Nowitzki, who hasn’t seen Dettmann since running into him at a hotel during the 2011 EuroBasket. By then, Dettmann had moved on to coach Finland.

“We talked about old times,” Nowitzki said. “We had some great success. I’m happy he was my coach. He was very much into the mental aspect of the game, probably before that became more popular. I thought he always found a good mix of keeping it loose and being tough when he needed to be.”

Nowitzki answers quickly when asked if it’s a blessing or curse to have every new, tall European who can shoot compared to him.

“It’s an honor to have made it in this league, to have carved out a little space for myself,” he said. “But you know I always like to say that there were other tall Europeans who could shoot before. Schrempf was obviously one of my guys I loved watching. He was a big guy who could step out. Or Kukoc was another guy who paved the way for me.”

Markkanen says he didn’t watch much NBA while growing up in Finland because of the time difference and he was too busy working on his own game. Earlier this season, he did drop his guard enough to admit the thrill of guarding LeBron James. And he’ll admit to streaming YouTube videos of Nowitzki highlights while still in Finland.

Dettmann didn’t mention Nowitzki often to Markkanen, both men say. It’s better that way. The example says enough.

“It’s an honor for me to be compared to him,” Markkanen said. “But I’m just trying to be my own player.”

He’s off to a good start.

Article in Chicago Tribune 11.1.2018 by

kcjohnson@chicagotribune.com

Twitter @kcjhoop

 

http://www.chicagotribune.com/sports/basketball/bulls/ct-spt-bulls-lauri-markkanen-dirk-nowitzki-20180111-story.html

What motivates people?

Ever wanted to know what motivates people?

Here’s a sharp animation on the drivers of our motivation as described by David Rock in his SCARF-model.

I believe, that understanding more about how the brain works, helps me in conducting my work in coaching people to release their full potential.

This is a series of  blogposts on leadership ready for your comments. Please leave a comment and share.

 

Jester @ work – Team Excellence 1 Perfect team

Jester @ work – is a series of blog posts on our work and experiences with people – our focus. 

Jester @ Vertical accelerator fall batch 2017

The Vertical accelerator fall batch 2017 is a great combination of 15 talented and passionate teams! We explored the anatomy of a perfect team with these multicultural teams.

Anatomy of a perfect team

Big part of the soul of a startup is the team – founders, management, employees, partners, investors – people. Our teams worked on the anatomy of a perfect team and came up with this list:

Share
trust
common goals and purpose
communication
leader brings best out of team
conflict 
handling
passion
mix of skills
roles
encouragement
respect

 

Do you agree? Is this your perfect team?

The list above is a dream list of 15 passionate teams. As it describes the perfect team for these teams and people it most probably lacks some of the features you would include in a perfect team. Even though we can find common features in perfect team descriptions it is still only you who can decide your own perfect team. Please do so!

How do you feel about this post and its content? Please share your thoughts and drop us a line.

 

Jester @ work – Team Excellence

Jester @ work – is a series of blog posts on our work and experiences with people – our focus. 

Vertical accelerator fall batch 2017

The Vertical fall batch 2017 is a great combination of talent, technology, cultures and passionate teams! It is fascinating to work with this diversity of cultures and people and realise how identical the individual challenges are, when pressure grows big enough.

The 15 fall batch startup’s are focused either on health or renewable materials. The 6 renewable materials teams are specially selected by Stora Enso and the objective with these teams is to offer Stora Enso hands on experience of working with startups – to change the leadership culture in the corporation.

The Vertical program is a four-month hands-on accelerator program that digs deep into customer excellence, team excellence and impact. Startups learn to work in collaboration with real corporations like Samsung and Stora Enso and get the valuable contacts.

Soul Of Startup

Many angels say that the team is the core of a startup – they even call it the soul of the startup. This in mind, Jester customized the team excellence training for Vertical to suit the needs of the startups in three separate modules:

Team Excellence 1: Anatomy of a perfect team

Team Excellence 2: Common Purpose and Goals

Team Excellence 3: Conflict Handling and Communications

We are excited to work with these great startup teams on Team Excellence as part of the Vertical family. Stay tuned for more experiences from the modules.

How do you feel about this post and its content? Please share your thoughts and drop us a line.

 

Vertical Fall Program starts now

Vertical, the first Nordic digital health and well-being accelerator programme, announced the teams selected to join our fall 2017 batch. 9 Finnish and international startups focused on digital health and wellbeing will start the Vertical fall 2017 acceleration programme on August 28 in Helsinki, Finland. The teams were selected from 350+ applications received from over 50 countries.

During the 4-month long acceleration programme, the chosen startups will have access to Finnish research hospitals keen to pilot innovations, corporates looking for strategic partners within innovative services and technologies they can help scale across markets. Together with partners such as SamsungHUS – The Hospital District of Helsinki and Uusimaa, Fazer, among others, Vertical helps health tech start-ups to grow and rapidly reach international markets.

We help startups validate their offering with real customers to maximize their commercial opportunities,” says Paolo Borella, CEO of Vertical Accelerator “so we engage our fantastic partners and world class mentors from the first steps of the selection process. We are looking forward to seeing these opportunities materialize in pilots and commercial contracts during our acceleration program”.

Together with partners, Vertical Accelerator offers co-working space at downtown startup hub Maria 0-1, top notch training program focusing on successful strategic collaborations, as well as access to more than 200 world class mentors. At the end of the programme, Vertical will invest up to 150 000 euros in the most promising teams.

Vertical Fall 2017 Batch List

BuddyHealthcareFinland

BuddyHealthcare is a care coordination and patient engagement platform which automates and monitors patients’ preparation for surgery as well as recovery procedures. BuddyHealthcare has previously been selected to join Startup Health Finland among the first five companies.

Intelligence and Innovation ScienceRussia

Intelligence and Innovation Science delivers a rehabilitation service based on proven VR/AI tech to home users.

LiftedFinland

Lifted offers training programs that are an easy path to improved well-being and performance.

NinchatFinland

Ninchat is a secure customer care chat for large enterprises.

SEP Solutions OnniFinland

Onni Care is a novel way to monitor and track your child’s early development by combining state-of-the-art baby monitors with a practical Child Development Tracker service that parents and loved ones can access anytime from anywhere.

The Mealplanner EuropeHungary/ Finland

The Mealplanner software creates a bridge between health and food data to create healthy, conscious nutrition.

Transformative, UK/ Ukraine

Transformative’s monitoring software predicts sudden cardiac arrest minutes in advance by using cutting-edge artificial intelligence and novel analysis techniques employed at CERN.

Visionarity, Switzerland

Visionarity offers digital solutions to help stakeholders of the health care system to control costs, digitize the customer relationship, and engage people in healthier lifestyles.

WeFitterSpain

WeFitter optimizes employee engagement and health by rewarding active lifestyles, reducing health costs in organizations. WeFitter is currently a leader in Spain.

Stora Enso on leadership culture

Brave step

When the horizon is blurred and cloudy the skipper and his team must adapt to stay in pace and race. Reefing sails would be the traditional maneuver, but what if the wind does not fade. What then? Think out-of-the-box!

All established corporations face the same blurred and cloudy horizon as Stora Enso now. Corporate managements must think out-of-the-box to adapt to the rapid changes in business environment. They must change the leadership culture to enable fast adaption.

It is a ultimately a journey of seeking a leadership culture of entrepreneurship:  -focus on people, flexibility, fast adaption to change and immediate execution of sudden opportunities – and tolerance of failure.

The greatest tool for change might be entrepreneurs themselves. Corporate people hands on working together with startup entrepreneurs in real life business cases.

We are about to see new innovations in corporate leadership culture. Congratulations Stora Enso for taking the brave step. It will pay off.

Jester-name-logo

STORA ENSO OYJ PRESS RELEASE 14 June 2017 at 9.00 EEST

Stora Enso has chosen six startups to join its Accelerator Programme, a joint startup initiative organised by Stora Enso, Aalto University Developing Entrepreneurship (Aalto ENT) and Vertical Accelerator.

The Accelerator Programme combines an executive education programme with a startup accelerator, in collaboration with dedicated partners from Vertical and Aalto ENT. The programme invited startups from all over the world to pitch their business idea, especially within the areas of smart factories, supply chain track and trace, and customer experience – or any other compelling idea with a clear connection to the renewable materials industry.

The winning teams were selected from a pool of over 120 applicants following an intensive application round, including final pitching to the Stora Enso Group Leadership Team. The proposals ranged from big data and analytics to IoT, supply chain optimization, safety and many other ideas that could potentially support the transformation of Stora Enso’s business. The startups invited to join the Accelerator Programme are:

– Sulapac (sulapac.com)
– Top Data Science (topdatascience.com)
– Collective Crunch (collectivecrunch.com)
– Trä Kronor (trakronor.com)
– LOOP by Circology (loop-hub.co.uk)
– Drvr (drvr.co)

The final decisions were based on the startups’ capacity to bring diverse out-of-the-box thinking and the fit of their business idea.

The Accelerator Programme combines management development with cooperation and partnership with startups. From Stora Enso, 18 participants will join the programme which consists of executive education as well as working side-by-side with the startups supporting them to develop their business. The chosen startups will have dedicated resources from Stora Enso, participate in a globally renowned 4-month Vertical accelerator programme and get a 4-month free co-working space in one of Europe’s biggest startup hubs, Maria 0-1 located in Helsinki.

“The Accelerator Programme is a great way to build and strengthen the competencies and capabilities needed to continue Stora Enso’s transformation journey. Not only we will gain new knowledge, but it is also an opportunity to learn about the entrepreneurial mindset and way of working. We are looking for cross-fertilisation between Stora Enso and the startups, and we hope that the companies joining the programme will become potentially long-term partners,” says Karl-Henrik Sundström, CEO of Stora Enso.

About The Accelerator Programme
The Accelerator Programme is designed to identify startups bringing disruptive innovations in digitalisation, IoT, big data, analytics, supply chain, AI, VR, robotics, or in any other part of the chain that can help to speed up our transformation as the world-leading renewable materials company. In order to get there faster we have invited six innovative, fast-moving startups to advance our understanding about new technologies and market trends. All the selected startups act in an area of strategic importance to Stora Enso. The startups, in turn, will have the opportunity to develop their business by working side-by-side with Stora Enso employees and participate in an external accelerator programme. The startups we have selected to collaborate with could be our partners or suppliers of tomorrow. storaenso.com/about/accelerator

For more information:
Carl Norell, SVP, Communications, tel. +46 1046 71709

Stora Enso is a leading provider of renewable solutions in packaging, biomaterials, wooden constructions and paper on global markets. Our aim is to replace fossil-based materials by innovating and developing new products and services based on wood and other renewable materials. We employ some 25 000 people in more than 35 countries, and our sales in 2016 were EUR 9.8 billion. Stora Enso shares are listed on Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) and Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). In addition, the shares are traded in the USA as ADRs (SEOAY). storaenso.com 

STORA ENSO OYJ

 

For more information:
Carl Norell
SVP, Communications
tel. +46 1046 71709